Verdensutstillingen EXPO 2012 Yeosu

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Nærings- og handelsdepartementet