Verdensutstillingen EXPO 2015 Milano

Verdensutstillingen EXPO 2015 skal arrangeres i Milano, Italia. Tema for utstillingen er ”Feeding the planet, energy for life”.

I mai 2013 ble det besluttet at Norge ikke skal delta på verdensutstillingen i Milano. Beslutningen om ikke å delta på EXPO 2015 ble fattet etter en omfattende høringsrunde med berørte departementer og næringslivsorganisasjoner. I vurderingen ble det lagt avgjørende vekt på at det var begrenset interesse for deltakelse i norsk næringsliv.