Verdensutstillingen EXPO 2017 Astana

Verdensutstillingen EXPO 2015 skal arrangeres i Milano, Italia. Tema for utstillingen er ”Future energy”.

I november 2015 ble det besluttet at Norge ikke skal delta på verdensutstillingen i Astana. Beslutningen om ikke å delta på EXPO 2017 ble fattet etter en omfattende høringsrunde med berørte departementer og næringslivsorganisasjoner. I vurderingen ble det lagt avgjørende vekt på at det var begrenset interesse for deltakelse i norsk næringsliv.