Internasjonalisering

Globaliseringen gir norsk næringsliv nye muligheter. Nærings- og handelsdepartementet har ansvar for å samordne det offentlige tjenestetilbudet for eksport og internasjonalisering.

Rådgivnings-, finansierings- og garantiordningene til Innovasjon Norge, Garantiinstituttet for Eksportkreditt (GIEK) og Eksport­kreditt Norge AS er eksempler på  virkemidler i internasjonaliseringsarbeidet.

Innovasjon Norges kontorer i utlandet yter bistand til norske bedrifter som handler og investerer i internasjonale markeder, ofte i tett samarbeid med norske ambassader og konsulater. Selskapet har kontorer i mer enn 30 land. Lokal markedskunnskap og kjennskap til bedriftenes behov i ulike stadier i internasjonaliseringsprosessen er en viktig del av Innovasjon Norges tilbud, både ved distrikskontorene og utekontorene.

Nærings- og handelsdepartementet har kontakt med andre lands myndigheter om rammevilkår og enkeltsaker for norske bedrifter. I viktige vekstmarkeder som Brasil, Kina, Russland og India er næringslivet ofte avhengig av myndighetskontakt og politisk drahjelp. Faste konsultasjonsfora, bilaterale avtaler, og kommisjoner med land som Kina, Canada og Russland bidrar til eksportfremme og internasjonalisering av norsk næringsliv. Nordområdene er et særskilt satsingsområde. Departementet deltar i arbeidet med regjeringens helhetlige nordområdestrategi. I Barentsrådets økonomiske arbeidsgruppe bidrar departementet til et tettere næringssamarbeid i Barentsregionen.

Norgesprofilering er en viktig del av internasjonaliseringsarbeidet. Departementet arbeider blant annet med norsk deltakelse på verdensutstillinger og næringslivsfremme i forbindelse med offisielle besøk og statsbesøk til og fra utlandet.

Nærings- og handelsdepartementet arbeider også med å fremme norske interesser i internasjonale organisasjoner som European Space Agency (ESA) og Den europeiske bank for gjenoppbygging og utvikling (EBRD).


 

Til toppen