Ulike fond og programmer

Investeringsfond for Nordvest-Russland

Investeringsfond for Nordvest-Russland ble opprettet i 1996. Fondet har en investeringskapital på 150 mill. kroner og forvaltes av Innovasjon Norge. Formålet med fondet er å fremme næringssamarbeid mellom Norge og Nordvest-Russland. Under ellers like forhold skal prosjekter som sikrer næringsaktivitet i Sør-Varanger kommune prioriteres.

Fondet tilbyr egenkapitalinnskudd og ansvarlige lån i medfinansiering med en norsk investor. Innovasjon Norge skal prioritere prosjekter der fondenes deltagelse er utløsende for at prosjektene realiseres.

Innovasjon Norge kan kontaktes på +47 22 00 25 00 eller pr. e-post.

Tilskuddsfond for næringssamarbeid med Nordvest-Russland

Tilskuddsfond for næringssamarbeid med Nordvest-Russland ble opprettet i 1996 med en engangsbevilgning på 30 mill. kroner. Tilskuddsfondet forvaltes av Innovasjon Norge. Formålet med fondet er å styrke samarbeidet mellom norske og russiske bedrifter i regionen gjennom å gi støtte utredninger, planlegging og tilrettelegging av kommersielle prosjekter av stor betydning for videreutvikling av næringssamarbeidet med Nordvest-Russland. Det gjenstår ca. 7 mill. kroner av tilskuddsfondet.

Innovasjon Norge kan kontaktes på +47 22 00 25 00 eller pr. e-post.

Investeringsfond for Øst-Europa

Investeringsfond for Øst-Europa ble opprettet i 1997. Fondet har en investeringskapital på 120 mill. kroner og forvaltes av Innovasjon Norge. Formålet med fondet er å fremme næringsaktivitet mellom Norge og landene i Sentral- og Øst-Europa som ikke er medlemmer av EU. Fondet dekker også de delene av Russland som ikke er dekket av fondet for Nordvest-Russland. Investeringsfond for Øst-Europa tilbyr egenkapitalinnskudd og ansvarlige lån i medfinansiering med en norsk investor. Innovasjon Norge skal prioritere prosjekter der fondenes deltagelse er utløsende for at prosjektene realiseres.

Innovasjon Norge kan kontaktes på +47 22 00 25 00 eller pr. e-post.

Til toppen