Klageadgang

Konkurranseloven har regler som innebærer at Konkurransetilsynets vedtak og avgjørelser kan påklages til Konkurranseklagenemnda.

Klage og omgjøring av Konkurransetilsynets vedtak

Konkurransetilsynets vedtak kan påklages til Nærings- og fiskeridepartementet.

·          Oversikt over vedtak i klagersaker som er behandlet av FAD.

I saker av prinsipiell eller stor samfunnsmessig betydning, kan Kongen i statsråd gjøre om vedtak fra Konkurransetilsynet. Dersom tilsynets vedtak er klaget inn for departementet, kan en slik tillatelse ikke gis før klagebehandlingen er avsluttet.

Henvendelser til Konkurransetilsynet om mulige overtredelser

Konkurranseloven forbyr ulovlig samarbeid og utilbørlig misbruk av dominerende stilling. Slik atferd kan være svært skadelig, og rammer i siste omgang forbrukerne og andre bedrifter.

·          Konkurransetilsynet har en egen tipstelefon hvor antatt ulovlige forhold kan formidles

 

Til toppen