Utvalgte uttalelser fra departementet

På denne siden finner du uttalelser fra departementet i ulike saker knyttet til konkurranseloven og EØS-konkurranseloven som kan være nyttige for en bedre forståelse av regelverket.

På denne siden finner du uttalelser fra departementet i ulike saker knyttet til konkurranseloven og EØS-konkurranseloven som kan gi en bedre forståelse av regelverket.

Disse vil først og fremst være rettet til spørsmålsstiller. Dette må også tas i betraktning ved forståelsen av uttalelsen.

Endringer i regelverket kan innebære at deler av uttalelsene ikke lenger er helt oppdatert.

 

The EFTA Surveillance Authority's inspection powers in Norway

- Brev fra FAD til EFTA Surveillance Authority, 27.11.07 (PDF)
- Brev fra EFTA Surveillance Authority til FAD, 01.10.07 (PDF)

   
Til toppen