Veiledere og tolkingsuttalelser

Konkurransetilsynet har vedtatt retningslinjer for veiledning når det gjelder tolkningen og håndhevingen av konkurranseloven.

Konkurransetilsynet har vedtatt retningslinjer for veiledning når det gjelder tolkningen og håndhevingen av konkurranseloven.

·          Konkurransetilsynets retningslinjer

EU-kommisjonen har vedtatt en rekke kunngjøringer og retningslinjer for tolkningen og håndhevingen av konkurransereglene i EU og EØS. EFTAs overvåkningsorgan (ESA) vedtar tilsvarende retningslinjer som Kommisjonen for sin håndheving av EØS-avtalens konkurranseregler. Fordi ESA sannsynligvis ikke vil få fusjonssaker til behandling, har overvåkningsorganet imidlertid ikke prioritert å vedta kunngjøringer på dette området.

·          ESAs kunngjøringer og retningslinjer

·          Kommisjonens kunngjøringer og retningslinjer mht. EF-traktaten artikkel 81 og 82/EØS-avtalen artikkel 53 og 54

·          Kommisjonens kunngjøringer og retningslinjer mht. reglene for fusjonskontroll (rådsforordning (EF) nr. 139/2004 og EØS-avtalen artikkel 57)

 

Til toppen