Bakgrunnen for regelverket for offentlige anskaffelser

Forarbeidene til gjeldende regelverk.

Forarbeidene til gjeldende regelverk:

 
Lov 16. juli 1999 nr. 69 om offentlige anskaffelser

 

 
Forskrift om offentlige anskaffelser

 

Forskrift om innkjøp i forsyningssektorene

 

 

Høringsdokumenter