EUs innkjøpsregelverk

Informasjon om EUs innkjøpsregelverk. Gjeldende håndhevelsedirektiver og direktiver om offentlige anskaffelser.

Informasjon om EUs innkjøpsregelverk.

Nye direktiver om offentlige anskaffelser

Gjennomføringsfrist i EU 18. april 2016 (foreløpig ikke gjennomført i Norge).

Gjeldende direktiver om offentlige anskaffelser:

Norske oversettelser av direktivene er tilgjengelige på betalingssidene på Lovdata.

 
Tidligere håndhevelsesdirektiver:

 

Gjeldende håndhevelsesdirektiver:

 

Direktiv om forsvars- og sikkerhetsanskaffelser:

 

Forordning 213/2008 om endring av CPV-koder for offentlige kontrakter:

 

Tidligere direktiver i konsolidert versjon: