ESAs retningslinjer om offentlig støtte

ESA endret 3. mai 2007 strukturen på og rekkefølgen av kapitlene i sine retningslinjer om offentlig støtte. De bestemte også at retningslinjene ikke lengre skal omtales med et kapittelnummer.

Tidligere refererte man for eksempel til kapittel 18 B om salg av offentlig eiendom. Nå er riktig referanse i retningslinjene del V kapittelet "State aid elements in sales of land and buildings by public authoritites". Flere kapitler og vedlegg slettes også fordi de ikke lengre er nødvendige. De slettede tekstene vil fremdeles være tilgjengelig på ESAs hjemmeside.

 

Til toppen