Aktuelle regelverksendringer

All korrespondanse mellom ESA og Norge i saker om offentlig støtte går via Nærings- og fiskeridepartementet. For informasjon om arbeidet i konkrete saker ta kontakt med det aktuelle fagdepartement.

ESAs vedtak om støtteordninger, deriblant åpning av formell undersøkelse og endelige godkjennelse av støtteordninger finner du på ESAs hjemmesider
 
State Aid Weekly er et elektronisk tidsskrift som publiseres hver fredag. I dette gis en oversikt over de siste vedtakene fra Kommisjonen og fra ESA. I tillegg omtales aktuelle regelverksendringer, avgjørelser fra EFTA-domstolen, EF-domstolen og førsteinstansdomstolen og aktuelle aktiviteter/seminarer om offentlig støtte. Se her for mer informasjon.

EFTA-domstolen kan bl.a. overprøve ESAs avgjørelser om offentlig støtte. Dersom Norge ikke oppfyller forpliktelser som følger av ESAs vedtak kan vi også klages inn for domstolen. EFTA-domstolen har avsagt flere dommer om offentlig støtte. Se nettsidene til EFTA Court for mer informasjon.

Ny veileder om offentlig støtte:

Fornyings-, administrasjons- og kirke departementet har oppdatert veilederen til EØS-avtalens regler om offentlig støtte. Veilederen gir en god innføring i hvilke rettsregler som finnes på statsstøtteområdet og hvordan disse anvendes i praksis. Her finner du veilederen.

Aktuelle regelverksendringer:
 

Til toppen