Kommisjonen foreslår nye miljøretningslinjer

Kommisjonen har kommet med sitt andre utkast til nye miljøretningslinjer for statsstøtte. Miljøretningslinjene beskriver hva som kan tillates av støtte til miljøformål og er av stor betydning for Norge.

Kommisjonen har kommet med sitt andre utkast til nye miljøretningslinjer for statsstøtte. Selv om ikke retningslinene er lovtekst er de praktisk viktige ettersom disse er Kommisjonens verktøy ved innvilgelse av unntak fra forbudet mot offentlig støtte i EF traktaten. ESA tilpasser retningslinjene til EØS-avtalen og bruker dem tilsvarende på sin tolkning av EØS-avtalens art 61(1). Miljøretningslinjene beskriver hva som kan tillates av støtte til miljøformål og er av stor betydning for Norge.

Retningslinjene vil være avgjørende for ESAs godkjenning av støtte til blant annet fremme av fornybar energi, energisparingstiltak, investeringer som gir bedre miljøbeskyttelse, avfallshåndtering, rensing av forurensede områder og ved innvilgelse av fritak fra miljøskatter og avgifter.

Kommisjonens andre utkast ble diskutert på møte med medlemslandene i Brussel den 5. november 2007. De eksisterende retningslinjer utløper ved utgangen av 2007, men vedtakelsen av de nye retningslinjene er noe forsinket. DIsse er imidlertid ventet å være på plass i januar/februar 2008.

I forhold til de eksisterende miljøretningslinjene gir Kommisjonens utkast statene et større spillerom i form av økte satser for tillatt støtte.

Her finner du Kommisjonens utkast.

 

Til toppen