Sjekklister - vilkårene for støttetildeling i det alminnelige gruppeunntaket (GBER)

EU-kommisjonen har utformet sjekklister til de enkelte avsnittene i gruppeunntaket. Sjekklistene er ment som et veiledende verktøy når støttegiver skal undersøke om alle vilkår for støttetildelingen er oppfylt. Listene kan også brukes som et utgangspunkt for å utforme følgenotatet. Sjekklistene er imidlertid ikke offisielle dokumenter, og kan ikke i seg selv garantere for at støttetiltaket er i overensstemmelse med støttereglene. Støttegiver har selv ansvar for å sikre at de enkelte vilkårene i gruppeunntaket er oppfylt. Sjekklistene finner du ved å følge lenkene under: