Sjekklister - vilkårene for støttetildeling i det alminnelige gruppeunntaket (GBER)

EU-kommisjonen har utformet sjekklister til de enkelte bestemmelsene i gruppeunntaket. Sjekklistene er ment som et veiledende verktøy når støttegiver skal undersøke om alle vilkår for støttetildelingen er oppfylt. Listene kan også brukes som et utgangspunkt for å utforme følgenotatet. Sjekklistene er imidlertid ikke offisielle dokumenter, og kan ikke i seg selv garantere for at støttetiltaket er i overensstemmelse med støttereglene. Støttegiver har selv ansvar for å sikre at de enkelte vilkårene i gruppeunntaket er oppfylt. Merk at sjekklistene ikke har blitt oppdatert etter at tillegget til gruppeunntaket ble vedtatt i 2017. Støttegiver må derfor selv sjekke at tildelinger er i tråd med de oppdaterte bestemmelsene i gruppeunntaket. Sjekklistene finner du ved å følge lenkene under:

Til toppen