Maritim strategi

Regjeringen har besluttet at det skal utarbeides en strategi om helhetlig politikk for vekst og verdiskaping i maritim næring. Strategien legges frem våren 2015.

Regjeringen har besluttet at det skal utarbeides en strategi om helhetlig politikk for vekst og verdiskaping i maritim næring. Strategien skal legges frem våren 2015. Sentrale tema i strategien vil være blå vekst, internasjonale rammebetingelser, kompetanse og utdanning, forskning, utvikling og innovasjon, miljø, sjøfartsadministrasjon og forenkling, fartsområdeutvalget og nordområdene.

Vi ønsker en åpen og effektiv prosess og ønsker derfor at relevante aktører skal bidra inn i Nærings- og fiskeridepartementets arbeid med sine synspunkter og innspill.

Send oss derfor gjerne dine innspill til spørsmål og problemstillinger som bør drøftes i sammenheng med regjeringens arbeid med den maritime strategien. Innspill kan sendes til:
postmottak@nfd.dep.no

Frist for innspill: 1. november 2014.

Til toppen