Tiltakspakken for verft og utstyrsleverandører

Regjeringen la våren 2010 frem en helhetlig tiltakspakke for verft og utstyrsleverandører. Tiltakspakken innebar økte rammer på 10 mrd. kroner under GIEK og 200 mill. kroner under Innovasjon Norge i tillegg til økte bevilgninger på 200 mill. kroner i revidert budsjett 2010.

På bakgrunn av den krevende markedssituasjonen for de maritime næringene la regjeringen våren 2010 frem en helhetlig tiltakspakke for verft og utstyrsleverandører. Tiltakspakken innebar økte rammer på 10 mrd. kroner under GIEK og 200 mill. kroner under Innovasjon Norge i tillegg til økte bevilgninger på 200 mill. kroner i revidert budsjett 2010. Tiltakspakken ble vedtatt av Stortinget 18. juni 2010.

Formålet med tiltakspakken er å bidra til å stimulere og realisere lønnsomme prosjekter, legge til rette for omstilling, og sikre og videreutvikle kritisk kompetanse til markedene igjen snur. Tiltakspakken vil bidra til utvikling av en konkurransedyktig maritim og offshore næring på sikt, og dermed legge grunnlag for fremtidige arbeidsplasser. GIEK, Eksportfinans, Innovasjon Norge, SIVA og Norges forskningsråd er alle viktige deler av denne pakken.

Les mer om:
Brosjyre om tiltakspakken (PDF)
NHDs pressemelding om saken

Til toppen