Autonome skip

Automatisering av system på skip er allerede i økende bruk, og Norge er ledende på feltet med flere opprettede testområder langs kysten.

Ein illustrasjon av eit autonomt skip
Ein illustrasjon av eit autonomt skip. Foto: Yara / Kongsberg

Automatisering, fjernstyring autonome skip kan gi økt sikkerhet, bedre miljø og høyere effektivitet i skipsfarten.

Energieffektivitet

Rundt 80-90% av alle verdens varer transporteres på skip i dag. Energieffektiviteten for skipsfart er langt høyere enn for andre transportformer. Automatisering og autonomi kan gi ytterligere miljøbesparelser. Dette er fordi man kan fjerne hotellseksjoner og personlig sikkerhetsutstyr, redusere tilhørende energibehov og gi mer plass til last.

 

Sikkerhet

Autonome skip vil måtte utstyres med robuste systemer for å kompensere for at mennesket er fjernet fra første linje ombord. Omfattende evalueringer og sikkerhetsanalyser må fremlegges og testes. Dette vil gi tryggere, sikrere og mer pålitelige skip. Ubemannede skip vil også fjerne behov for evakuering og risiko for tap av liv. Når det kun foreligger hensyn til last og miljø begrenses muligheten for ulykker og konsekvenser.

 

Sjøfolk

Autonome skip baseres på avansert teknologi og vil kreve annen og mer teknisk avansert kunnskap og kompetanse enn dagens skipsfart. En satsing på autonome skip vil derfor medføre nye muligheter for de som drifter skipene, inkludert dagens sjøfolk. Autonome skip vil kreve færre seilende personer, samtidig som det vil bli større behov for høyt utdannet maritimt personale på land. Som et resultat av autonome og fjernstyrte skip vil det etableres kontrollsentre på land for å kompensere for mennesket om bord.

 

Nasjonalt og internasjonalt arbeid

Norsk forening for autonome skip (NFAS) ble opprettet i 2016 og er viktig for gjensidig deling av informasjon og samarbeid med berørte parter om utviklingen av autonome skip. Opprettelse av egnede testområder for operasjon av utviklede fjernkontrollerte og autonome fartøy er også viktig. Verdens første testområde ble opprettet i Trondheimsfjorden i 2016. Kystverket vurderer relevante testområder, mens Sjøfartsdirektoratet utvikler regelverket og er en viktig samarbeidspartner for næringsaktørene.

 

Internasjonal autonom skipsfart forutsetter imidlertid at det foreligger et internasjonalt regelverk. Norge var en av initiativtagerne og medforslagsstillerne som medførte at autonome skip ble satt på dagsorden i FNs sjøfartsorganisasjon IMO (International Maritime Organization) i 2017. Arbeidet i IMO startet opp i 2018. Oppgaven handler i første omgang om å avdekke eventuelle hindringer for bruk av autonome skip i internasjonal skipsfart, før et eventuelt arbeid med internasjonalt regelverk for autonomi påbegynner.