Regjeringens verftspakke

Illustrasjon: Verftspakka

Om lag 35 000 personer er sysselsatt innen bygging av skip og oljeplattformer. Samtidig er vel 50 000 ansatt hos tjeneste- og utstyrsleverandører til maritim sektor og offshore industrien. I 34 kommuner er flere enn 20 prosent av de sysselsatte i næringslivet knyttet til verft, utstyrs- og tjenesteleverandørbedrifter. Mange av disse er eksportbedrifter til internasjonal skips- og offshoreindustri.

Disse næringene er inne i en meget krevende markedssituasjon. 17 av 29 verft står uten ordre fra årsskiftet. De store offshoreverkstedene venter at de får utnyttet kun 60 prosent av kapasiteten i andre halvår i år. Dette kan føre til et betydelig antall permitteringer og oppsigelser.

Med formål om å bidra til å stimulere og realisere lønnsomme prosjekter, legge til rette for omstilling og sikre og videreutvikle kritisk kompetanse, har regjeringen vedtatt å legge frem forslag til en omfattende tiltakspakke for Stortinget.

Tiltakspakke for verft og utstyrsleverandører.

– Tiltakspakken for verftsnæringen og utstyrsleverandørene er resultatet av god dialog og godt samarbeid mellom næringene, virkemiddelapparatet og regjeringen, sier nærings- og handelsminister Trond Giske.

Les pressemelding fra Nærings- og handelsdepartementet. 

– Dette er en helhetlig og god pakke som vil bidra til utviklingen av en konkurransedyktig næring, og dermed legge grunnlaget for fremtidige arbeidsplasser, sier statsminister Jens Stoltenberg.

Les pressemelding fra Statsministerens kontor.

Demo 2000, et program i Norges forskningsråd, får 50 millioner kroner som en viktig del av tiltakspakken rettet mot verftsindustrien i revidert budsjett for 2010. Bidraget til Demo2000 over statsbudsjettet blir dermed mer enn fordoblet i år.

Les pressemelding fra Olje- og energidepartementet.

Revidert nasjonalbudsjett 2010, 11. mai:

Til toppen