Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Restrukturering av reiselivsselskapene i Norge

Arbeidet med å restrukturere reisemålsselskapene ble igangsatt som et femårig prosjekt høsten 2012. Arbeidet ble utført i arbeidsgrupper med representanter for offentlig og privat sektor. Etter regjeringsskiftet i 2013 ble ansvaret for å gjennomføre strukturprosessen i sin helhet overført til reiselivsnæringen. Målet har vært å samle reiselivsnæringen i robuste og slagkraftige enheter, rustet for fremtidens internasjonale konkurranse. Nærings- og fiskeridepartementet har støttet arbeidet gjennom prosessveiledning og en incentivordning tilpasset formålet. I løpet av perioden arbeidet har pågått, er det gjennom incentivordningen innvilget støtte på om lag 16 mill. kroner til ulike restruktureringsprosesser.

Reiselivsnæringen har gjort en stor innsats for å få en ny struktur på plass. Reisemålsselskapene er samlet i større enheter, og det er utviklet et bedre samarbeid dem imellom. Nå er tiden inne for å stabilisere organiseringen og videreutvikle arbeidet med å sikre målrettede og effektive enheter for fremtidens reiseliv.

Nærings- og fiskeridepartementets incentivordning for restrukturering av reiselivsnæringen er nå avsluttet.

Til toppen