Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Sluttrapport: Framtid i nord

Sluttrapporten Framtid i nord sammenfatter resultatene fra to års arbeid med kunnskapsinnhenting hvor Nærings- og fiskeridepartementet, Klima- og miljødepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet har sett nærmere på mulighetene for økt verdiskaping i utvalgte næringer i Nord-Norge. Kunnskapsinnhentingen ble initiert i forbindelse med oppdateringen av forvaltningsplanen for Barentshavet og havområdene utenfor Lofoten i 2011 (Meld. St. 10 (2010-2011)).

Sluttrapporten Framtid i nord sammenfatter resultatene fra to års arbeid med kunnskapsinnhenting hvor Nærings- og fiskeridepartementet, Klima- og miljødepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet har sett nærmere på mulighetene for økt verdiskaping i utvalgte næringer i Nord-Norge. Kunnskapsinnhentingen ble initiert i forbindelse med oppdateringen av forvaltningsplanen for Barentshavet og havområdene utenfor Lofoten i 2011 (Meld. St. 10 (2010-2011)).

Kunnskapsinnhenting - verdiskaping i nord omfatter de tre nordligste fylkene (Nordland, Troms og Finnmark), og har et særlig fokus på kystområdene. Temaene for kunnskapsinnhentingen er fastsatt i samspill med lokale og regionale myndigheter, samt sektormyndigheter, fagmiljøer, næringsaktører og andre berørte parter.

Resultatene fra kunnskapsinnhentingen, som presenteres i denne sluttrapporten, bygger på et omfattende materiale innhentet gjennom 13 utredninger, utvikling av en økonomisk modell, en større scenarioprosess og hyppig kontakt med representanter for næringsliv og forvaltning i Nord-Norge.

Berørte interesser har mulighet til å komme med innspill og kommentarer til sluttrapporten. Det bes om at eventuelle kommentarer sendes til Nærings- og fiskeridepartementets [email protected] innen 31. juli 2014.

Framtid i nord. Sluttrapport fra Kunnskapsinnhenting - verdiskaping i nord. (PDF - 4,4 MB, åpnes i nytt vindu).

Framtid i nord. Sammendrag (PDF - 447 kB, åpnes i nytt vindu).

Future North. Read the final report in English (PDF - 4,9 MB, åpnes i nytt vindu).

Til toppen