Framtidsbilder for Nord-Norge

Som en del av kunnskapsinnhentingen er det gjennomført en scenarioprosess som har hatt til hensikt å tegne kvalitative framtidsbilder for Nord-Norge i 2030. Framtidsbildene har blitt til gjennom medvirkning fra over 50 aktører fra nord-norsk næringsliv, akademia og forvaltning og bygger på den kunnskap som er innhentet i sektoranalysene og de tverrgående utredningene. Prosessen er gjennomført under ledelse av Dietz Foresigth og iPax.

Som en del av  kunnskapsinnhentingen er det gjennomført en scenarioprosess som har hatt til hensikt å tegne kvalitative framtidsbilder for Nord-Norge i 2030. Framtidsbildene har blitt til gjennom medvirkning fra over 50 aktører fra nord-norsk næringsliv, akademia og forvaltning og bygger på den kunnskap som er innhentet i sektoranalysene og de tverrgående utredningene. Prosessen er gjennomført under ledelse av Dietz Foresigth og iPax.

Framtidsbildene er kvalifiserte gjetninger på hvordan framtiden kan bli. De er fortellinger om hvordan Nord-Norge kan se ut i 2030, og om utviklingen som førte oss dit, gitt ulike viktige drivkrefter i samfunnet. Framtidsbildene er ikke spådommer eller prognoser om framtiden, og heller ikke beskrivelser av en spesielt ønsket utvikling.

Bruk av framtidsbilder som metode kan øke forståelsen for hva som kan skje i framtiden, og er derfor et velegnet redskap for strategisk tenkning. Hensikten er å gi økt forståelse for omkringliggende faktorer, og å gi økt innsikt i sammenhenger mellom ytre påvirkningstrender og eget handlingsrom. Dette kan gi kunnskap og innsikt om framtidige muligheter og trusler, samt gi rom for nytenkning og nye veivalg.

Les rapporten som beskriver framtidsbildene og prosessen med å lage framtidsbildene her:

Framtidsbilder for Nord-Norge (åpnes i nytt vindu, PDF - 1 MB)