Innsatsområde 2: Opplevelses- og reisemålsutvikling

De gode og verdifulle opplevelsene utgjør selve reiselivsproduktet Norge. Gjennom utvikling av de enkelte reisemål er det reiselivsnæringen selv som må ta et hovedansvar for produksjon av opplevelser. Samtidig er det mange offentlige tiltak og aktiviteter som påvirker dette. Regjeringens bidrag er å føre en politikk som legger til rette for at reiselivsnæringen skal være best mulig i stand til å foreta den nødvendige produktutviklingen.

Det er mange forhold som påvirker produktutviklingen. Derfor er det viktig å identifisere de viktigste forholdene – de kritiske suksessfaktorene – for at reiselivsnæringen skal lykkes med sin produktutvikling. De viktigste suksessfaktorene er:

  • Samarbeid – i reiselivsnæringen og mellom reiselivsnæringen og andre næringer.
  • Bruk av eksisterende infrastruktur – investeringer foretatt på andre områder i samfunnet må gjenbrukes i utviklingen av reiselivsprodukter.
  • Kompetanse – de ansatte er den viktigste ressursen i utviklingen av reiselivsnæringen.
  • Kvalitet – en forutsetning for at norske reiselivsprodukter skal være internasjonalt konkurransedyktige.
  • Fellesgoder – enighet om hvordan de brukes og finansieres.
  • Kapitaltilgang – finansiering av de gode prosjektene.
  • Tilgjengelige reisemål – turistene skal kunne finne lett frem til opplevelsene.
Til toppen