Mål 3: Flere kvalitativt gode opplevelser som tiltrekker seg betalingsvillige gjester

Norge som reiselivsnasjon er preget av to vesentlige faktorer: Vi har en unik natur, og vi har et høyt kostnadsnivå. Disse faktorene representerer både en konkurransefordel og en konkurranseutfordring. Det er et mål for reiselivspolitikken at norsk reiselivsnæring leverer produkter med en kvalitet som er høy nok til å tiltrekke seg de kvalitetsbevisste og betalingsvillige turistene. Ved å levere høy kvalitet på produktene, vil norske reiselivsaktører kunne forsvare et prisnivå som skal til for å øke lønnsomheten i reiselivsnæringen.

Til toppen