Prosjektpresentasjon

Felles presentasjon fra Nærings- og fiskeridepartementet, Kommunal- og moderniseringsdepartementet og Klima- og miljødepartementet.

Prosjektpresentasjon (.pptx)

Til toppen