Prosjektpresentasjon

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Nærings- og handelsdepartementet

Felles presentasjon fra Nærings- og fiskeridepartementet, Kommunal- og moderniseringsdepartementet og Klima- og miljødepartementet.

Prosjektpresentasjon (.pptx)