Styremedlemmer

For en liste over eieroppnevnte og aksjonærvalgte styremedlemmer pr. 31. mars 2016 i selskaper med statlig eierskap, se side 120-123 i Statens eierberetning 2015. Tabellen viser en oversikt for de 67 selskapene Nærings- og fiskeridepartementet rapporterer på i Staten eierberetning.