Styremedlemmer

For en liste over eieroppnevnte og aksjonærvalgte styremedlemmer pr. 31. mars 2017 i selskaper med statlig eierskap, se side 124-127 i Statens eierberetning 2016. Tabellen viser en oversikt for de 68 selskapene Nærings- og fiskeridepartementet rapporterer på i Staten eierberetning.