Styremedlemmer

På side 148-151 i Statens eierrapport 2020 finner du en oversikt over eiervalgte styremedlemmer pr. 31. mars 2021 i selskaper med statlig eierskap.