Forsiden

Styremedlemmer

På side 156-159 i Statens eierrapport 2021 finner du en oversikt over eiervalgte styremedlemmer pr. 31. mars 2022 i selskaper med statlig eierskap.