Styremedlemmer

På side 142-146 i Statens eierberetning 2019 finner du en oversikt over eieroppnevnte og aksjonærvalgte styremedlemmer pr. 31. mars 2020 i selskaper med statlig eierskap.