Nærings- og fiskeridepartementets lokalkontor på Svalbard

Staten ved Nærings- og fiskeridepartementet (NFD) eier all grunn i Longyearbyen og en rekke andre steder på Svalbard. Staten ved NFD eier til sammen 98,75 prosent av grunnen på Svalbard. All denne grunnen forvaltes av Nærings- og fiskeridepartementet og departementet er stedlig representert i Longyearbyen.

Svalbard
Foto: NFD

Alle som ønsker å leie eller bruke statlig eid grunn på Svalbard må henvende seg til lokalkontoret i Longyearbyen. Der kan du blant annet søke om leierett til grunn i Longyearbyen, eller overføring av leierett til grunn på Svalbard i forbindelse med kjøp/salg av leiligheter og hytter.

Statlig eid grunn på Svalbard skal forvaltes i tråd med de svalbardpolitiske målene.

Kontaktinformasjon til lokalkontoret

E-post:                                     postmottak@nfd.dep.no

Telefon:                                  + 47 91 69 40 40

Postadresse:                         Postboks 69, 9171 Longyearbyen

Besøksadresse:                     Vei 309-6 i Longyearbyen (Sysselmannbygget)

Spørsmål og svar

Spørsmål: Jeg eier et hus i Longyearbyen, men har ingen grunnleieavtale for tomten. Jeg ønsker leierett til grunnen der huset mitt står - hva gjør jeg?

Svar: Send en e-post til postmottak@nfd.dep.no der du beskriver situasjonen og hva du ønsker. Legg ved bevis på eierskap til huset, eventuell korrespondanse med tidligere grunneier og målebrev eller liknende dersom dette finnes. Vi ønsker også at du oppgir statsborgerskap samt yrke og utfyllende kontaktinformasjon slik at vi kan ta kontakt med deg dersom vi har spørsmål.

Spørsmål: Jeg skal selge en leilighet/næringsbygg i Longyearbyen. Hva gjør jeg?

Svar: Fordi du kun leier grunnen der leiligheten/næringsbygget står så må grunneier (staten ved NFD) signere på skjøtet ved salg av bygninger.

Dersom du engasjerer en megler så er det megler som har kontakten med grunneier om dette. Du må kun gjøre megler oppmerksom på at det er staten ved NFD som eier grunnen.

Dersom du velger å ikke engasjere en megler er det du som må kontakte NFDs lokalkontor på Svalbard angående denne prosessen. Det vi trenger fra deg for å behandle en slik henvendelse er: Ferdig utfylt og signert skjøte, informasjon om kjøpers statsborgerskap, yrke og botid på Svalbard samt kopi av grunnleieavtale (om du har). Fordi Kartverket trenger det originale skjøtet må det signerte skjøtet sendes oss i posten eller leveres ved vårt kontor. I enkelte tilfeller trenger vi også kjøpers signatur på ny grunnleieavtale.

Ring oss gjerne i forkant så vi kan veilede deg på telefon.

Spørsmål: Jeg skal selge en hytte på Svalbard. Hva gjør jeg?

Svar: Svaret på spørsmål nr. 2, om salg av leiligheter og næringsbygg, gjelder også når du selger en hytte.

Ved salg av hytter trenger vi imidlertid noe mer informasjon. Kjøper av hytten må i tillegg oppfylle vilkårene i Svalbardmiljøloven § 85 om å bo eller ha bodd på Svalbard tidligere samt ikke eie flere enn to hytter på Svalbard. Førstnevnte kan oppfylles ved å sende med en utskrift av befolkningsregisteret, og sistnevnte kan oppfylles ved at kjøper skriftlig bekrefter at han eller hun ikke har eierskap til flere enn to hytter på Svalbard.

Spørsmål: Kan jeg kjøpe grunn i Longyearbyen?

Svar: Nei. Staten eier all grunn i Longyearbyen. Det er ikke mulig å kjøpe denne.

Spørsmål: Jeg har hørt at jeg må snakke med selskapet Store Norske Spitsbergen Kulkompani AS dersom jeg ønsker å leie grunn i Longyearbyen – stemmer det?

Svar: Nei. Dersom du ønsker å leie grunn i Longyearbyen må du ta kontakt med NFDs kontor i Longyearbyen.

Store Norske Spitsbergen Kulkompani AS var tidligere grunneier enkelte steder på Svalbard, blant annet i Longyearbyen. De var også statens grunnforvalter fra 2015 til 1. april 2020. I dag eier imidlertid ikke Store Norske grunn på Svalbard, og de forvalter heller ikke grunn for staten.