Selskaper med statlig eierandel kom godt ut i analysen "Bærekraft på børs 2019"

The Governance Group lanserte 2. september sin rapport med en analyse av bærekraftsrapporteringen til de 100 største selskapene på Oslo Børs.

De fleste selskapene med statlig eierandel ble rangert høyt i analysen og The Governance Group oppsummerer selv slik: "Det er i 2018 selskaper med statlig eierskap og med høyere direkteavkastning som er overrepresentert blant de som rapporterer best om bærekraft."

I følge The Governance Group er en god rapportering på bærekraftsområdet basert på en transparent og systematisk vesentlighetsanalyse. Rapporten skal dekke bærekraftstemaene som er vesentlige for virksomheten og dens interessenter, og skal redegjøre for relevant praksis og resultater på nettopp disse områdene.

Selskapene har blitt vurdert på fire områder:


i) I hvilken grad det rapporterer på vesentlige bærekraftstemaer for virksomheten på en systematisk måte, ii) selskapenes CDP[1]-rangering, iii) selskapenes redegjørelse for håndtering av klimarisiko ut i fra anbefalingene fra TCFD[2] og iv) integrering av FNs bærekraftsmål. Den helhetlige og vesentlige rapporteringen ble vektet 40%, håndtering av klima gjennom CDP og TCFD ble vektet 40% og integrering av FNs bærekraftsmål ble vektet 20%. Et viktig kriterium for toppkarakter var selskapets evne til å integrere bærekraftsinformasjon i selskapets øvrige rapportering av strategi, risiko og resultatoppnåelse. Rapporten kan leses i sin helhet her.

Ekspedisjonssjef i Eierskapsavdelingen i Nærings- og fiskeridepartementet, Jan Tore Føsund, holdt et innlegg under lanseringen. Føsund understreket at det for staten, som langsiktig eier, er viktig å få informasjon fra selskapene om hva som skaper verdier på sikt og at dette innebærer informasjon utover det tradisjonelle finansregnskapet. Videre ble det trukket frem at i de gode rapportene evner selskapene å knytte vesentlig bærekraftsinformasjon til selskapenes mål og strategier. Styrets ansvar ble også nevnt som en sentral del av selskapenes utvikling - også når det gjelder selskapenes håndtering og rapportering innenfor bærekraft.

 

[1] CDP er verdens største database for innrapportering av klimarelatert informasjon, primært rettet mot investormarkedet.

[2] Klimarisikoinitiativet Task Force on Climate-Related Disclosures (TCFD) er den ledende standarden for rapportering av klimarisiko