Statens eierberetning 2015

I Statens eierberetning gir Nærings- og fiskeridepartementet en oversikt over og omtale av samtlige selskaper med statlig eierandel, med vekt på selskapenes utvikling i fjor

Statsrådens forord

«Verdiskaping er det overordnede målet for staten som eier.» Les Statsrådens forord til eierberetningene her.

Omfang og hovedtall

Staten har direkte eierskap, forvaltet gjennom departementene, i 70 selskaper.

Aktuelt nå

Strengere krav til effektivitet og åpenhet i statlig eide selskaper

OECDs retningslinjer for eierstyring og selskapsledelse i statlig eide selskaper gjennomgikk en omfattende revisjon i 2015.