Godtgjørelse til administrerende direktører

Tusen kronerSamlet godtgjørelseFastlønnVariabel lønnAnnen godtgjørelsePensjonskostnader
Børsnoterte selskaper
Cermaq ASA 7 222 3 480 3 049 154 539
DNB ASA 11 432 5 257 1 713 256 4 206
Kongsberg Gruppen ASA 8 117 4 753 942 314 2 108
Norsk Hydro ASA 13 515 7 766 1 557 290 3 902
SAS AB1 9 683 7 407 0 176 2 100
Statoil ASA 18 765 9 708 3 409 1 172 4 476
Telenor ASA 14 767 6 845 3 423 1 240 3 259
Yara International ASA 12 505 7 709 2 447 264 2 085
           
Unoterte selskaper (kategori 1-3)     
Argentum Fondsinvesteringer AS 5 877 3 346 1 933 210 388
Baneservice AS 2 143 1 892 0 139 112
Entra Holding AS 2 718 2 436 0 121 161
Flytoget AS2 2 742 1 994 456 143 149
Mesta AS 5 008 2 773 0 852 1 383
Norsk Eiendomsinformasjon AS3 2 181 2 014 0 92 76
Veterinærmedisinsk oppdragssenter AS 1 798 1 555 0 173 70
           
Aker Kværner Holding AS 0 0 0 0 0
Nammo AS 6 432 3 476 1 160 295 1 501
           
Aerospace Industrial Maintenance Norway SF 1 655 1 449 0 145 61
Eksportfinans ASA 7 637 2 701 182 2 208 2 546
Electronic Chart Centre AS 1 085 1 041 0 27 17
Investinor AS 2 570 2 143 237 106 84
Kommunalbanken AS 2 035 1 778 0 122 135
NSB AS 5 219 3 383 933 191 712
Posten Norge AS 6 528 3 695 707 8 2 118
Statkraft SF 6 960 4 492 0 161 2 307
Store Norske Spitsbergen Kulkompani AS 2 244 1 983 0 110 151
  0        
Selskaper med sektorpolitiske mål (kategori 4)0    
Andøya Space Center AS 1 140 952 0 32 156
Avinor AS 3 146 2 452 0 9 685
Bjørnøen AS 0 0 0 0 0
Eksportkreditt Norge AS 3 115 2 379 0 193 543
Enova SF 1 641 1 430 0 105 106
Gassco AS 6 060 3 141 276 19 2 624
Gassnova SF 2 341 2 134 0 80 128
Innovasjon Norge 2 450 2 227 0 84 138
Kings Bay AS 891 812 0 79 0
Nofima 2 086 1 861 0 64 161
Norfund 3 044 2 251 0 98 696
Norges sjømatråd AS          
Norsk Helsenett SF 1 611 1 474 0 20 117
Norsk rikskringkasting AS 2 534 2 322 0 0 212
Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS 1 077 1 050 0 7 20
Norsk Tipping AS 5 043 2 438 0 29 2 576
Petoro AS4 8 202 3 743 0 191 4 268
Simula Research Laboratory AS 2 993 1 609 0 236 1 148
SIVA SF 1 106 734 0 7 365
Space Norway AS5 239 217 0 11 11
Statnett SF 4 766 2 585 0 184 1 997
Statskog SF 1 783 1 371 0 178 234
UNINETT AS 1 244 1 221 0 11 12
UNIS AS 1 045 954 0 0 91
AS Vinmonopolet 3 339 2 152 0 181 1 006
           
De regionale helseforetakene
Helse Midt-Norge RHF 1 003 660 0 288 55
Helse Nord RHF 4 015 1 792 1 990 6 227
Helse Sør-Øst RHF 2 105 1 911 0 13 181
Helse Vest RHF 2 667 2 135 0 29 503
Til toppen