Kjønnsfordeling

På side 30 og 31 i Statens eierberetning 2016 fremgår kjønnsfordelingen i styrene til selskaper med statlig eierandel og utviklingen i denne over tid. På de samme sidene fremgår også kjønnsfordelingen i ledelsen til selskaper med statlig eierandel.