Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Konsernregnskapstall 2013

Mill. kronerStatens eierandelDriftsinntekterDriftsresultatÅrsresultatSysselsatt kapitalTotal balanse
Børsnoterte selskaper      
Cermaq ASA 59,2 % 5 155 2 877 3 886 11 744 13 796
DNB ASA 34,0 % 46 619 22 710 17 526 - 2 389 437
Kongsberg Gruppen ASA 50,0 % 16 323 1 659 1 228 7 994 17 435
Norsk Hydro ASA 34,3 % 65 358 1 674 -920 84 738 115 235
SAS AB 14,3 % 38 057 1 665 161 21 311 33 747
Statoil ASA 67,0 % 637 400 155 300 39 900 690 600 885 600
Telenor ASA 54,0 % 104 027 21 327 8 749 135 329 180 971
Yara International ASA 36,2 % 85 052 7 791 5 748 66 617 88 980
Sum børsnoterte selskaper   997 991 215 003 76 278 1 018 333 3 725 201
             
Unoterte selskaper i kategori 1-3      
Argentum Fondsinvesteringer AS 100 % 1 440 1 367 1 287 7 952 8 003
Baneservice AS 100 % 426 -29 -23 289 293
Entra Holding AS 100 % 1 575 847 453 22 602 26 646
Flytoget AS 100 % 897 223 170 968 1 560
Mesta AS 100 % 4 011 73 166 897 2 314
Norsk Eiendomsinformasjon AS 100 % 324 59 42 78 225
Veterinærmedisinsk Oppdragssenter AS 34 % 541 32 25 76 150
             
Aker Kværner Holding AS 30 % 0 -1 -444 12 714 13 232
Nammo AS 50 % 3 703 489 327 2 232 3 666
             
Aerospace Industrial Maintenance Norway SF 100 % 461 -28 -18 342 647
Eksportfinans ASA 15 % -6 681 -6 844 -4 850 - 100 793
Electronic Chart Centre AS 100 % 23 1 2 15 21
Investinor AS 100 % 14 -36 -4 2 052 2 073
Kommunalbanken AS 100 % 1 602 1 496 1 083 - 361 918
NSB AS 100 % 14 145 1 457 1 030 18 439 26 156
Posten Norge AS 100 % 23 557 641 510 9 255 15 686
Statkraft SF 100 % 24 367 13 113 -351 108 569 151 005
Store Norske Spitsbergen Kulkompani AS 99,9 % 1 319 -76 -64 1 548 2 329
Sum unoterte selskaper i kategori 1-3   71 724 12 784 -659 188 028 716 717
             
Sum alle selskaper i kategori 1-3   1 069 715 227 787 75 619 1 206 361 4 441 918
Til toppen