OECDs retningslinjer for eierstyring og selskapsledelse

OECDs retningslinjer for eierstyring og selskapsledelse i statlig eide selskaper gjennomgikk en omfattende revisjon i 2015. I de nye retningslinjene settes det høyere standarder til forsvarlig statlig eierskapsutøvelse, eierstyring og selskapsledelse og åpenhet.

I Statens eierberetning for 2015, på side 36-38, kan du lese mer om de nye retningslinjene. Artikkelen på engelsk finner du på side 36-38 i The State Ownership Report 2015

Se også OECDs hjemmeside her: http://www.oecd.org/corporate/guidelines-corporate-governance-SOEs.htm

Til toppen