Godtgjørelse til styre og revisor

Tusen kronerStyreleder1Nestleder1Styremedlem1Samlet styregodtgjørelse2Samlet godtgjørelse til hovedrevisorLovpålagt revisjon som andel av samlet godtgjørelse til hovedrevisor
Børsnoterte selskaper
Cermaq ASA 399 231 203 1 933 8 377 31 %
DNB ASA 468 320 297 2 928 36 096 67 %
Kongsberg Gruppen ASA 404 222 202 2 046 13 918 62 %
Norsk Hydro ASA 565 355 310 4 577 24 000 83 %
SAS AB3 528 352 266 - 18 964 48 %
Statoil ASA 693 443 354 5 847 46 000 83 %
Telenor ASA 531 317 266 - - -
Yara International ASA 482 - 277 2 771 33 946 88 %
             
Unoterte selskaper (kategori 1-3)
Argentum Fondsinvesteringer AS 264 146 135 796 685 94 %
Baneservice AS 370 224 186 1 719 688 92 %
Entra Holding AS 395 199 199 1 554 2 756 68 %
Flytoget AS 237 130 118 1 068 267 94 %
Mesta AS 370 - 190 1 877 2 053 41 %
Norsk Eiendomsinformasjon AS 229 115 115 925 339 88 %
Veterinærmedisinsk oppdragssenter AS 75 55 55 300 158 96 %
             
Aker Kværner Holding AS 182 - 122 846 31 100 %
Nammo AS 256 220 144 1 307 5 787 58 %
             
Aerospace Industrial Maintenance Norway SF 300 200 150 1 150 873 100 %
Eksportfinans ASA 275 204 166 - 3 889 55 %
Electronic Chart Centre AS 134 91 80 400 98 65 %
Investinor AS 207 - 129 668 310 85 %
Kommunalbanken AS 250 114 104 1 324 1 916 47 %
NSB AS 389 235 194 2 514 10 304 38 %
Posten Norge AS 389 235 194 2 242 12 559 59 %
Statkraft SF 455 319 263 2 941 22 527 68 %
Store Norske Spitsbergen Kulkompani AS 283 154 142 1 345 784 86 %
             
Selskaper med sektorpolitiske mål (kategori 4)      
Andøya Space Center AS4 100 33 33 250 608 66 %
Avinor AS 389 235 194 2 344 1 723 51 %
Bjørnøen AS 25 - 10 64 15 47 %
Eksportkreditt Norge AS 300 - 180 1 200 324 83 %
Enova SF 298 206 162 1 578 459 16 %
Gassco AS 354 225 180 1 647 2 210 78 %
Gassnova SF 354 213 180 1 262 291 26 %
Innovasjon Norge 270 162 135 1 448 1 053 90 %
Kings Bay AS 122 - 74 385 107 72 %
Nofima 100 40 40 760 1 806 26 %
Norfund 185 125 100 659 673 67 %
Norges sjømatråd AS 130 100 70      
Norsk Helsenett SF 245 159 128 1 157 480 25 %
Norsk rikskringkasting AS 240 141 98 981 932 57 %
Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS 75 - 38 304 118 73 %
Norsk Tipping AS 223 144 123 1 222 551 54 %
Petoro AS 364 235 191 1 658 4 170 91 %
Simula Research Laboratory AS 75 - 38 385 312 57 %
SIVA SF 200 141 126 899 721 59 %
Space Norway AS 125 - 75 250 60 58 %
Statnett SF 378 249 201 2 289 2 015 49 %
Statskog SF 162 108 87 751 1 113 56 %
UNINETT AS 75 - 38 320 249 61 %
UNIS AS 75 42 38 765 156 67 %
AS Vinmonopolet 200 130 110 1 075 1 635 80 %
             
De regionale helseforetakene
Helse Midt-Norge RHF 226 151 110 5 207 1 501 93 %
Helse Nord RHF 226 151 110 1 603 2 360 64 %
Helse Sør-Øst RHF 323 220 121 1 899 13 968 39 %
Helse Vest RHF 226 151 110 1 581 3 393 89 %
Til toppen