Statens eierberetning 2016

I Statens eierberetning gir Nærings- og fiskeridepartementet en oversikt over og omtale av samtlige selskaper med statlig eierandel, med vekt på selskapenes virksomhet og resultater foregående år.

Portrettfoto av næringsminister Monica Mæland

Statsrådens forord

«Verdiskaping er det overordnede målet for staten som eier.» Les statsrådens forord til Statens eierberetning 2016 her.

Lastebiler fra Posten og Bring.

Omfang og hovedtall

Staten har direkte eierskap, forvaltet gjennom departementene, i 74 selskaper.

Forsiden til statens eierberetning 2016. Hvit tekst på orange bakgrunn

Statlig eierskap: Publikasjoner

Her finnes Statens eierberetning, meldinger til Stortinget og andre relevante dokumenter om statlig eierskap.