Statens eierrapport 2020

Statens eierrapport for 2020 er årsrapporten for statens direkte eierskap i 74 selskaper.

Statens eierrapport gir en samlet oversikt over selskapenes strategi, måloppnåelse, økonomiske utvikling og viktige hendelser i året som har gått.

Beretningen beskriver også hvordan staten utøver sitt eierskap og gir oversikt over blant annet verdiutviklingen i selskapene.

Statens eierrapport finner du her