Selskaper

Staten har direkte eierskap, forvaltet gjennom departementene, i 74 selskaper.

Tabellen gir en oversikt over selskapene fordelt etter hvilket departement som forvalter statens eierinteresser. Videre fremgår statens eierandel og hvilken kategori selskapene er plassert i. Ved ønske om mer informasjon om selskapene kan departementet som forvalter eierskapet kontaktes.