Oversikt over regjeringens forslag til nordområdesatsing i 2018

Alle tiltak og tall i tabellen under er basert på innspill fra de enkelte fagdepartement. Tabellen inneholder både nye satsinger og løpende tiltak.

Se oversikten her.

Til toppen