Hva skjer når permafrosten smelter?

I Sibir brøt miltbrann ut i sommer, men hvorfor? Fordi permafrosten tiner og gasser slipper opp. Samtidig frykter folk i Nord-Troms for tsunami og enorme ødeleggelser når permafrosten i Nordnesfjellet tiner og fjellet sprekker.

I Prosjektet CryoJano samarbeider to norske og tre japanske institusjoner: UiO, UNIS, Hokkaido-universitetet, Tsukuba-universitetet og Kitami Institute of Technology."Kryo" er det greske ordet for "kald". I alt ca. 20 prosent av landarealet på jorden har permafrost.

I 2013 inngikk Senter for internasjonalisering av utdanning (SIU) en avtale med Utenriksdepartementet, om etableringen av et nytt partnerskapsprogram for utdanningssamarbeid om nordområdene med partnere i Canada, Japan, Russland, Sør-Korea og USA. I 2014 ble det signert en tilleggsavtale hvor Kina ble innlemmet som programland. Programmet ble opprettet under Utenriksdepartementets tilskuddsordning for nordområdene «Barents2020». I 2015 ble denne erstattet av tilskuddsordningen «Arktis 2030», som programmet nå er del av.

Steinringer av permafrost på Svalbard. Øygruppa er et av tre områder i Norge der det er permafrost. De to andre er høyfjellet i Nord-Norge og Finnmarksvidda. Foto: wikipedia
Steinringer av permafrost på Svalbard. Øygruppa er et av tre områder i Norge der det er permafrost. De to andre er høyfjellet i Nord-Norge og Finnmarksvidda. Foto: wikipedia

Det overordnede målet for programmet er å øke, styrke og formidle kunnskapen om nordområdene. Mye av det vi forstår som «nordområdekunnskap» er grenseoverskridende temaer, slik som klima, miljø, ressurser, transport/logistikk, økonomi og urfolksspørsmål. Felles kunnskapsutvikling skal legge til rette for samarbeid om landenes felles utfordringer slik disse framgår av regjeringens nordområdesatsing.

Prioriterte delmål for programmet er:

  • å øke og styrke høyere utdanningssamarbeid om nordområderelevante problemstillinger mellom høyere utdanningsinstitusjoner i samarbeidslandene. Dette inkluderer utvikling av felles grader, programmer og kurs, samt mobilitet av studenter og ansatte
  • å utvikle sterke og bærekraftige institusjonelle partnerskap innen høyere utdanning og forskning
  • å styrke koblingen mellom høyere utdanning og forskning innen nordområdekunnskap
  • å styrke koblingen mellom høyere utdanningsinstitusjoner og arbeidsliv
  • å oppnå en god og bred deltakelse i programmet nasjonalt og i samarbeidet med de fem landene.

På denne lenken finnes informasjon om prosjektet CryoJano som får støtte fra Arktis 2030 via Senter for internasjonalisering av utdanning. I prosjektet samarbeider to norske og tre japanske institusjoner: UiO, UNIS, Hokkaido-universitetet, Tsukuba-universitetet og Kitami Institute of Technology.

Til toppen