Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Brexit

Storbritannia har besluttet å trekke seg ut av EU («brexit»). Dato for uttreden var opprinnelig satt til 29. mars 2019, men er nå utsatt til senest 31. oktober. Når Storbritannia forlater EU, vil landet også forlate EØS.

Storbritannia og EU har forhandlet frem en avtale som skal regulere utmeldingen. Avtalen må godkjennes av det britiske parlamentet. Dersom utmeldingsavtalen blir gjeldende, vil Storbritannia for praktiske formål behandles som om landet fortsatt er medlem av EU og EØS i en overgangsperiode fra uttreden og frem til og med 31. desember 2020. Overgangsperioden kan forlenges én gang med maksimalt to år.

Dersom Storbritannia går ut av EU og EØS uten utmeldingsavtale («no deal»), vil det ikke være noen overgangsperiode. Virkningene av brexit vil i så fall inntreffe umiddelbart fra dagen Storbritannia trer ut. Et slikt utfall vil få betydelige konsekvenser også for Norge. Vårt forhold til Storbritannia reguleres i stor grad av EØS-avtalen og andre avtaler Norge har med EU. Det er uklart hva utfallet av brexit blir. Derfor forbereder norske myndigheter seg både på «deal» og «no deal».

I tilfelle «deal» har Norge sammen med de to andre EFTA-landene i EØS forhandlet frem en avtale som speiler avtalen mellom EU og Storbritannia på de områdene som er relevante for EØS-avtalen og Norges øvrige avtaler med EU.

I tillegg har myndighetene gjort forberedelser for å motvirke de mest akutte, negative konsekvensene i tilfelle «no deal». Blant annet har Norge og øvrige EFTA-land i EØS forhandlet frem avtaler med Storbritannia om borgernes rettigheter og om midlertidig videreføring av dagens tollfrie handel med varer. Relevante beredskapstiltak i EU tas inn i EØS-avtalen, og det er utarbeidet overgangsregler på viktige områder som bare trer ikraft dersom Storbritannia trer ut av EU uten en utmeldingsavtale.

For mer informasjon se UDs nettsider:

På Finansdepartementets område er det først og fremst finansmarkedsregulering, skatt, toll og grensekontroll som berøres av brexit. 

Nærmere informasjon er gitt på nettsidene til Finanstilsynet, Tolletaten og Skatteetaten: 

Til toppen