Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Eiendomsmegling

Eiendomsmeglingsloven og den tilhørende eiendomsmeglingsforskriften hører under Finansdepartementets ansvarsområde. Finanstilsynet fører tilsyn med foretak, advokater og boligbyggelag som driver eiendomsmegling.

Konsesjon

Det kreves konsesjon for å drive eiendomsmeglingsvirksomhet. Sentrale vilkår for slik konsesjon er blant annet at foretaket stiller sikkerhet og har en tilstrekkelig robust økonomi. Foretaket må også ha en fagansvarlig som er utdannet eiendomsmegler, har advokatbevilling eller er jurist med særskilt tillatelse fra Finanstilsynet. 

Eiendomsmegler

Tittelen ”eiendomsmegler” er forbeholdt personer med eiendomsmeglerbrev. Andre lignende titler, som for eksempel ”megler”, kan i forbindelse med eiendomsmeglingsvirksomhet bare benyttes av personer med eiendomsmeglerbrev, jurister med særskilt tillatelse fra Finanstilsynet og advokater som har rett til å drive eiendomsmegling.

Eiendomsmeglerforetak

Eiendomsmeglerforetak, eiendomsmeglere og advokater er underlagt særlige krav som skal sikre foretakets og meglerens uavhengighet som mellommann i eiendomstransaksjoner. Disse kravene omfatter blant annet forbud mot egenhandel og forbud mot å drive annen næringsvirksomhet som er egnet til å svekke tilliten til foretakets integritet og uavhengighet. Eiendomsmeglingsforetakets håndtering av klientmidler er også regulert. Foretak og advokater som driver eiendomsmegling skal være tilsluttet en ordning med klagenemnd.

Til toppen