Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Individuell pensjonsordning

Som et tillegg til alderspensjon fra folketrygden og eventuelle tjenestepensjoner er det mulig å inngå skattefavorisert individuell pensjonsspareordning.

Skattefavorisert individuell pensjonsordning ble innført i 2008, som oppfølging av pensjonsforliket i Stortinget våren 2007.

Det gis fradrag i alminnelig inntekt for innskudd inntil 15 000 kroner per år. Det vil ikke være formuesskatt på midler i ordningen, og heller ikke løpende beskatning av avkastningen. Når midlene i ordningen kommer til utbetaling, skal de beskattes som pensjonsinntekt.

To avtalevarianter

Man kan velge å inngå individuell pensjonsordning som pensjonsforsikringsavtale eller pensjonsspareavtale.

Individuelle pensjonsforsikringsavtaler kan tilbys av livsforsikringsselskaper. Slike avtaler kan sikre livsvarige ytelser. Pensjonskapitalen tilfaller forsikringskollektivet dersom kunden dør. Individuelle pensjonsspareavtaler kan tilbys av banker og forvaltningsselskap for verdipapirfond, og av livsforsikringsselskap dersom avtalen har et tilstrekkelig forsikringselement. I en pensjonsspareavtale skal pensjonen utbetales frem til kunden er minst 77 år, men ikke i noe tilfelle i mindre enn 10 år. Pensjonskapitalen tilfaller arvingene dersom kunden dør.  Også pensjonskasser kan tilby individuell pensjonsordning til medlemmer av en kollektiv pensjonsordning som pensjonskassen forvalter. 

Tilleggsforsikringer

Pensjonsavtalen må gi kunden rett til alderspensjon, men kan i tillegg omfatte forsikringer som dekker innskuddsfritak eller premiefritak ved uførhet, rett til uførepensjon eller andre uføreytelser, etterlattepensjon og barnepensjon.

Uttak av pensjon

I samsvar med det som gjelder i innskuddspensjonsloven, foretakspensjonsloven og tjenestepensjonsloven, kan kunden tidligst ta ut alderspensjon ved fylte 62 år, og senest ved fylte 75 år. Det er adgang til å velge gradert uttak av alderspensjon etter nærmere regler. 

For en del stillinger og yrker er det i lovregulerte offentlige eller private tjenestepensjonsordninger fastsatt særaldersgrenser. For å sikre tilsvarende fleksibilitet i de individuelle pensjonsavtalene, åpnes det for at den samme særaldersgrense som et medlem har i en tjenestepensjonsordning kan avtales brukt i den individuelle pensjonsavtalen.

Til toppen