Lover innen bank, finans, selskapsrett mv.

Banksikringsloven – Lov 06.12.1996 nr. 75 (Forskrifter)

Betalingssystemloven – Lov 17.12.1999 nr. 95 (Forskrifter)

Bokføringsloven – Lov 13.05.1977 nr. 35 kap. 2 (Forskrifter)

Børsloven – Lov 17.11.2000 nr. 80 (Forskrifter)

Eiendomsmeglingsloven – Lov 16.06.1989 nr. 53 (Forskrifter)

E-pengeforetaksloven – Lov 13.12.2002 nr. 74 (Forskrifter)

Finansieringsvirksomhetsloven - Lov 10.06.1988 nr. 40 (Forskrifter)  

Foretakspensjonsloven – Lov 24.03.2000 nr. 16 (Forskrifter)

Forretningsbankloven – Lov 24.06.1961 nr. 2 (Forskrifter

Forsikringsloven – Lov 10.06.2005 nr. 44 (Forskrifter)

Forsikringsformidlingsloven – Lov 10.06.2005 nr. 41 (Forskrifter)

Forsikringsvirksomhetsloven - Lov 10.06.1988 nr. 39 (Forskrifter)

Hvitvaskingsloven – Lov 20.06.2003 nr. 41 (Forskrifter)

Innskuddspensjonsloven – Lov 24.11.2000 nr. 81 (Forskrifter)

Kredittilsynsloven – Lov 07.12.1956 nr. 1 (Forskrifter)

Lov om finansiell sikkerhetsstillelse – Lov 26.03.2004 nr. 17

Lov om obligatorisk tjenestepensjon (OTP-loven) – Lov 21.12.2005 nr. 124 (Forskrifter)

Regnskapsførerloven – Lov 18.06.1993 nr. 109 (Forskrifter)

Regnskapsloven – Lov 17.07.1998 nr. 56 (Forskrifter)

Revisorloven – Lov 15.1.1999 nr. 2 (Forskrifter)

Sentralbankloven – Lov 24.05.1985 nr. 28 (Forskrifter)

Sparebankloven – Lov 24.05.1961 nr. 1 (Forskrifter)

Valutalova – Lov 14.07.1950 nr. 10 (Forskrifter)

Verdipapirfondloven –  Lov 12.06.1981 nr. 52 (Forskrifter)

Verdipapirhandelloven – Lov 06.29.2007 nr. 75 (Forskrifter)  

Verdipapirregisterloven – Lov 05.07.2002 nr. 64 (Forskrifter)

Til toppen