Brosjyre om obligatorisk tjenestepensjon

Lov om obligatorisk tjenestepensjon trådte i kraft 1. januar 2006. Finansdepartementet lagde i den forbindelse en informasjonsbrosjyre om obligatorisk tjenestepensjon. Brosjyren inneholder hovedpunkter som kan være nyttige for både arbeidsgivere, arbeidstakere og andre som er interessert i loven.

Brosjyren finnes på flere språk. For å bestille heftet i papirversjon (kun bokmål), kontakt: info@finans.dep.no

Brosjyre

Norsk (bokmål)
Norsk (nynorsk)
Samisk (nordsamisk)
Engelsk
Albansk
Arabisk
Kroatisk
Polsk
Serbisk
Somalisk
Urdu
Vietnamesisk