Obligatorisk tjenestepensjon (OTP)

Bedrifter og organisasjoner som er omfattet av lov om obligatorisk tjenestepensjon fikk fra 2006 plikt til å opprette pensjonsordning for sine arbeidstakere.

OTP-loven trådte i kraft 1. januar 2006 og pålegger de fleste foretak en plikt til å opprette tjenestepensjonsordning for sine arbeidstakere. Foretak som omfattes av OTP-loven har en frist på seks måneder til å opprette tjenestepensjonsordning i samsvar med loven. Fristen regnes fra det tidspunkt foretaket kommer inn under lovens virkeområde, for eksempel fordi personer ansettes.

Les mer: