Prinsippavgjørelser fra Finanstilsynet samlet på nett

Finanstilsynets vedtak som har prinsipiell betydning, er nå tilgjengelig i et såkalt presedensregister på finanstilsynet.no

Presedensregisteret er en samling av Finanstilsynets vedtak som er av prinsipiell karakter og som vil være retningsgivende for tilsynets praksis og tolkning av aktuelle bestemmelser i regelverket.

Presedensvedtakene er samlet i et eget register hvor dokumentene er ordnet under de enkelte paragrafene i regelverket.

Finanstilsynets presedensregister