Tidligere sammensetning av utvalget (2013-2015)

Sammensetning av rådgivende utvalg for modell- og metodespørsmål (Modell- og metodeutvalget) (oppdatert mai 2013)

  1. Professor Steinar Holden, Universitetet i Oslo, Bærum (leder)
  2. Spesialrådgiver Ragna Alstadheim, Norges Bank, Asker
  3. Professor Torben Andersen, Århus universitet, Århus
  4. Professor Hilde Bjørnland, Handelshøyskolen BI, Bærum
  5. Forskningsdirektør Torbjørn Hægeland, Statistisk sentralbyrå, Oslo
  6. Ekspedisjonssjef Knut Moum, Finansdepartementet, Oslo
  7. Professor Øystein Thøgersen, Norges Handelshøyskole (NHH) i Bergen, Bergen
  8. Professor Ragnar Torvik, NTNU, Trondheim
  9. Førsteamanuensis Ingvild Almås (Norges Handelshøyskole) (gikk ut av utvalget 01.12.2013)
  10. Docent Helena Svaleryd (Universitetet i Uppsala)