Artikkel IV konsultasjon 2014

En delegasjon fra IMF har overlevert sin vurdering av norsk økonomi til finansminister Siv Jensen. Regjeringens finanspolitikk får støtte. Rapporten peker også på at endringer i skattesystemet vil kunne øke produktiviteten og veksten i økonomien.

Endelige versjoner av rapport/pressemelding fra IMFs gjennomgang av norsk økonomi:

 ___________________

En delegasjon fra IMF har overlevert sin vurdering av norsk økonomi til finansminister Siv Jensen. Regjeringens finanspolitikk får støtte. Rapporten peker også på at endringer i skattesystemet vil kunne øke produktiviteten og veksten i økonomien.