Forsiden

Artikkel IV konsultasjon 2011

– Uttalelsen fra IMF er et viktig innspill i den økonomiske og politiske debatten i Norge. Jeg er glad for at IMF gir støtte til hovedlinjene i Regjeringens makroøkonomiske politikk, sier finansminister Sigbjørn Johnsen.