Konferanse om pengepolitikk

Finansdepartementet arrangerer sammen med Senter for monetær økonomi (CME) konferanse om pengepolitikk mandag 16. januar 2017.

Tittelen for konferansen er: "Erfaringer med inflasjonsmål for pengepolitikken".

Møteleder vil være professor og grunnlegger av CME Arne Jon Isachsen (Handelshøyskolen BI).

Tid: Mandag 16. januar 2017 kl. 11.30 - 17.00
Sted: Auditoriet i R5

Se mer informasjon i programmet for konferansen.

Påmelding: Frøydis Vestad fmv@fin.dep.no tlf. 22 24 45 03