Mer om foredragsholderne

På konferansen om sosial bærekraft og ulikhet er det mange innlegg av forskjellige foredragsholdere. Her en kort presentasjon av foredragsholderne.

Branko Milanović

 

 

Branko Milanović er “Visiting Presidential Professor” ved the Graduate Center City University of New York og senior forsker ved the Stone Center for Socio-economic Inequality. Han siste bok, Global Inequality, er oversatt til flere språk.

Kalle Moene

 

 

Kalle Moene er professor i samfunnsøkonomi ved Universitetet i Oslo og har ledet ESOP (Centre for the Study of Equality, Social Organization and Performance) samme sted.

Ingvild Almås

 

Ingvild Almås er professor ved Institutet för internationell ekonomi (IEES), Stockholms Universitet. Hun er også professor II og PI ved Centre for Experimental Research on Fairness, Inequality and Rationality (FAIR) ved Norges Handelshøyskole og leder programstyret for Velferd, Arbeidsmarket og Migrasjon i Norges Forskningsråd.

Aiman Shaqura

 

Aiman Shaqura, gründer av Give a Job og Charge. Han er født som palestinsk flyktning i Libanon, og er i dag siviløkonom med base på Toten.

Tone Fløtten

 

 

Tone Fløtten er dr. polit og daglig leder av forskningsstiftelsen FAFO. Hun er medlem i Strategic Advisory Board for Dansk Sosialforskning (SFI), hun sitter i Divisjonsstyret for Vitenskap i Norges Forskningsråd.

Simen Marcussen

 

 

Simen Markussen er dr. polit og seniorforsker ved Stiftelsen Frischsenteret for samfunnsøkonomisk forskning. Han leder Ekspertutvalget om etter- og videreutdanning.

Grethe Brochmann

 

Grete Brochmann er professor i sosiologi ved Universitetet i Oslo. Hun har blant annet ledet Velferd- og migrasjonsutvalget (2011) og utvalget om Integrasjon og tillit — Langsiktige konsekvenser av høy innvandring (2017) og forsket bredt om migrasjon og velferd.

Camilla Stoltenberg

 

Camilla Stoltenberg er dr. med og administrerende direktør i Folkehelseinstituttet.

Statsminister Solberg

 

 

Erna Solberg har vært statsminister siden 2013 og leder av Høyre siden 2004.

Siv Jensen

 

Siv Jensen har vært finansminister siden 2013 og leder av Fremskrittspartiet siden 2006.

Trine Skei Grande

 

Trine Skei Grande har vært kulturminister siden januar 2018 og leder av Venstre siden 2010.

Jan Tore Sanner

 

Jan Tore Sanner har vært kunnskaps- og integreringsminister siden januar 2018 og var kommunal- og moderniseringsminister i perioden 2013-2018.

Anniken Hauglie

 

 

Anniken Hauglie har vært arbeids- og sosialminister siden 2016. Hun har tidligere vært byråd for kunnskap og utdanning samt byråd for helse og sosiale tjenester i Oslo.

 

Moderator og konferansier:

Kristin Clemet

 

 

Kristin Clemet leder tankesmien Civita. Hun har tidligere bl.a. vært statsråd i Utdannings- og forskningsdepartmentet, viseadministrerende direktør i Næringslivets Hovedorganisasjon og arbeids- og administrasjonsminister.